Erhan Atalar

Sistem ve Yazılım hakkında kısa notlar

Archive for Temmuz, 2015

Run as administrator ile power shell açılır

 

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d:\sources\sxs /LimitAccess

komutu ile d diski içerisindeki yol ile yüklenir.

Genel