Erhan Atalar

Sistem ve Yazılım hakkında kısa notlar

Debian tabanlı sunucularda bir klasör içerisinde son bir gün içinde oluşturulmuş / değiştirilmiş dosyaların ayıklanarak başka bir klasöre kopyalanması için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

find  /var/www/kaynakklasor/ -mtime -1 -exec cp -v  {} /var/www/hedefklasor/ \;

-mtime dan sonraki sayı bulunduğunuz tarihten kaç gün önceye gitmek istediğinizi gösterir.

Ubuntu