Erhan Atalar

Sistem ve Yazılım hakkında kısa notlar

Archive for the ‘Ubuntu’ Category

Adding SFTP-only user to Ubuntu Server

 1. Edit /etc/ssh/sshd_config and make sure to add the following at the end of the file:
  Match group ftpsshonly
    ChrootDirectory %h
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
    ForceCommand internal-sftp
  
 2. Restart OpenSSH:
  sudo /etc/init.d/ssh restart
  
 3. Add new group for SFTP-only users:
  sudo addgroup ftpsshonly
  
 4. Add new user (make sure to switch out username in the following steps to your specified username):
  sudo adduser username
  
 5. Add user to new group and set permissions:
  sudo usermod -G ftpsshonly username
  sudo chown root:root /home/username
  sudo chmod 755 /home/username
  
 6. Create directories for user and set final permissions:
  cd /home/username
  sudo mkdir folder_1 folder_2
  sudo chown username:username *
  
 7. Setup a symbolic link to make the user’s folder available to the public (/var/www/... path will be dependent on your environment):
  sudo ln -s /home/username/USER_DIRECTORY /var/www/devpress.cbai.us/wordpress/PUBLIC_DIRECTORY/
  

  If you need to view the public directory index, you may have to add a .htaccess file in your PUBLIC_DIRECTORY with: Options +Indexes

Ubuntu

Debian tabanlı sunucularda bir klasör içerisinde son bir gün içinde oluşturulmuş / değiştirilmiş dosyaların ayıklanarak başka bir klasöre kopyalanması için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

find  /var/www/kaynakklasor/ -mtime -1 -exec cp -v  {} /var/www/hedefklasor/ \;

-mtime dan sonraki sayı bulunduğunuz tarihten kaç gün önceye gitmek istediğinizi gösterir.

Ubuntu

Aşağıda oluşturacağımız mysqldump.sh scripti ile her çalıştırıldığında mümkün olan en kısa süreli backup alma yöntemi ile (/dump\) databaseinizin yedeğini alır ve dosya adına tarih saat bilgilerini gömer.

sudo nano mysqldump.sh <- dosyayı oluşturur ve editleme imkanı verir.

————————————————————-

#!/bin/sh
DATE=`/bin/date “+%Y-%m-%d-%H%M”`;

mysqldump -ukadi -psifre -h127.0.0.1 dbname > /home/username/mysqlbackup/dbname_$DATE.sql

Kırmızı ile yazılı alanları kendi sisteminize göre modifiye etmelisiniz.

————————————————————-

Ctrl+X tuşu ile kayıt edip çıkabilirsiniz.

Ardından chmod +x mysqldump.sh komutu ile dosyamızı çalıştırılabilir hale getirelim.

Dosyamız hazır ./mysqldump.sh yazarak databaseimizin yedeğini alabiliriz artık.

İsterseniz crontab ile bu görevi ubuntu ya devredebilir, hergün sizin belirlediğiniz saatte databaseinizin bir kopyasını otomatik olarak almasını sağlayabilirsiniz.

Ubuntu

İlk olarak sunucuda cli çalıştırabilmek için php-cli modülünü install etmemiz gerekmektedir. Bunun için;

sudo apt-get install php5-cli

Ardından çalıştırmak istediğimiz phpdosya.php ‘nin olduğu klasöre giderek aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz.

php phpdosya.php

First execute this command;

sudo apt-get install php5-cli

then use “cd” command and go to your phpfile.php directory, and do;

php phpfile.php


			
Ubuntu